Metallsøking og funn av gamle gjenstander

Hvis du finner noe gammelt – for eksempel gamle mynter, steinøkser og lignende – ta kontakt med Viken fylkeskommune.

Etter kulturminneloven er du pliktig å melde fra til fylkeskommunen hvis du finner:

  • gjenstander fra før 1537
  • mynter fra før 1650
  • skipsvrak, båter, gjenstander fra skip som er eldre enn 100 år

Slike funn tilhører staten, og må leveres fylkeskommunen.

Finner du gamle gjenstander i bakken, så må du ikke grave videre. Funnet skal heller ikke renses eller vaskes. Det er viktig at du melder fra om nøyaktig hvor funnet ble gjort.

Bruk dette skjemaet for innlevering av funn

Funn på egen eiendom

Hvis du gjør arkeologiske funn under graving på egen eiendom, så må du stanse arbeidet og kontakte Viken fylkeskommune. Staten dekker utgifter til arkeologisk undersøkelse dersom du skal bygge deg enebolig, garasje eller noe annet som er til privat bruk.

Metallsøking

Riksantikvaren har laget retningslinjer for metallsøking og finnerlønn. Les mer om dette på Riksantikvarens nettsider.

 

Mer informasjon om funn av ulike kulturminner og kontaktinformasjon finner du på nettsidene til Viken fylkeskommune.