Kunstsatsing i Lørenskog kommune

Lørenskog kommune har to store satsinger på kunst i kommunen:

Se oversikt over gjennomførte utsmykkinger.

Kontaktperson: rådgiver Siri Adorsen, telefon 488 96 912.

Lørenskog kunstdatabase

Lørenskog kunstdatabase kan du se mye av kunsten vi har i Lørenskog kommune samt få informasjon om kunstverkene.

Galleri

Kunstsalen i første etasje i Lørenskog hus drives i et samarbeid mellom Lørenskog kunstforening og Lørenskog kommune. Kunstsalen er et galleri og alternativt flerbruksrom for formidling av visuell kunst, litteratur, musikk, scenekunst med mer.

Kontaktperson: virksomhetsleder Toini Kristensen, tlf. 907 93 632

Atelier

Kommunen har atelierlokaler til utleie i gamle Fredheim skole. Lokalene i andre etasje består av to enheter med til sammen fem rom. De leies ut på åremål med varighet 2-3 år. Første etasje er siden 1996 blitt utleid på fast basis til et aktivt kunstnermiljø. 

Kontaktperson: kulturprosjektleder Ola Beskow, tlf. 922 19 250

Kunsttilbud for barn og unge