Kunstprosjekt for Bårliskogen barnehage

Bårliskogen barnehage ble utsmykket med to verk av Nina Bang.
Arbeidene ble montert i 2010.

Arkitekt for Bårliskogen barnehage: C. F. Møller Norge AS.
Susanne Kathlen Mader var kunstnerisk konsulent for utsmykkingen.

Små og store

Print på folie. Montert på to vinduer i fellesrommets hjørne.
Bildet er todelt og tar utgangspunkt i en komposisjon basert på runde, tredimensjonale former. I samspillet mellom disse oppstår nye bevegelser, farger, former og rom.

Til og fra

Print på aluminium. Trapperom i inngangspartiet.