Kunstprosjekt for Eventyrstua barnehage

Eventyrstua barnehage ble utsmykket med tak- og veggkunst av Sigurd Bronger.

Arbeidet ble ferdigstilt i 2014.

Arkitekt: Arkitektkontoret Anne Grete Solstad.
Sari Syväluoma var kunstnerisk konsulent for utsmykkingen.

Kunstprosjektet er støttet av KORO.

Uro

Kunstverket består av en mobil uro i taket og seks elementer på veggene. De ulike delene er i sterke, rene farger. "Uro" tar i bruk rommet og gjenspeiler fargebruken i bygget.