Kunstprosjekt for Kjenn barnehage

Kjenn barnehage ble utsmykket av Susanne Kathlen Mader.
Arbeidet var ferdig i 2009.

Arkitekt: Arkitektkontoret Anne Grete Solstad.
Marianne Hølmebakk var kunstnerisk konsulent for utsmykkingen.

Luftens frydefulle skrekk

Akrylmaling direkte på vegger og  tak i fellesrommet.

Fellesrommet i Kjenn barnehage kjennetegnes av sterke byggelementer med utspring, hjørner og kanter. Kunstneren har med dette maleriet lekt med alle flatene. Motivene virker luftige og svevende og danner rytmer og klangbilder. Motivene kombinerer organiske, bevegelige og geometriske former og integrerer rommets strukturer. Formspråket er lekende tilpasset målgruppens unge alder og åpner for alle slags assosiasjoner. Samtidig formidler det elementær kunnskap om form, farge og rom.

Rondo XIII

Akrylmaleri i trapperom.