Kunstprosjekt i kommunale bygg og anlegg

  • Ved nye, kommunale byggeprosjekt avsettes 1 % av den totale byggesummen til kunstprosjekt.
  • Kultur-, idrett- og frivillighetsutvalget vurderer behovet for kunst i de ulike byggeprosjektene. Alle kommunale bygg og anlegg som egner seg for kunstprosjekt og som brukes av relativt mange, skal vurderes.
  • Det opprettes et kunstutvalg for hvert prosjekt. Utvalget skal ha en representant for oppdragsgiver, en representant for brukerne, en representant for arkitekt og en kunstnerisk konsulent.

» Retningslinjer for kunstprosjekt i kommunale bygg og anlegg i Lørenskog kommune (PDF)

» Gjennomførte kunstprosjekt i Lørenskog kommune

Kontaktperson: rådgiver Siri Adorsen, telefon 67 93 44 52.

Fant du det du lette etter?