Lørenskog kommunes kunstfond

  • Kjersti Wekselsen Goksøyr: Samhold  - Klikk for stort bildeKjersti Wekselsen Goksøyr: Samhold Siri Adorsen Alle etablerte kommunale bygg, eksisterende parkanlegg og offentlige rom kan utsmykkes av midler fra kunstfondet.
  • Kunstfondet har et fast kunststyre bestående av representant fra Kultur, representant fra Teknisk og to representanter fra kultur- idrett- og frivillighetsutvalget. En kunstkonsulent tiltrer styret ved behov.
  • Både kunstutvalget og kommunens innbyggere kan komme med forslag til bruk av fondets midler.
  • Kunstverkene skal være synlige for et stort publikum. Kunstprosjekt som spesielt gagner barn skal prioriteres.
  • Kunstfondet skal ivareta kunst i kommunen og kan bevilge midler til vedlikehold av kunstverk.

» Retningslinjer for Lørenskog kommunes kunstfond

» Gjennomførte kunstprosjekt i Lørenskog kommune

Kontaktperson: Siri Adorsen tlf.: 488 96 912.