Øvrig kultur- og fritidstilbud

Kommunen har et variert fritidstilbud for folk i alle aldre.

Barn og unge

Kommunen har en rekke kultur- og fritidstilbud for barn og unge, som fritidsklubber, aktivitetshuset Volt og musikk- og kulturskole. Les mer om våre tilbud for barn og unge.

Kultur 60+

Kulturopplevelser er med på å skape trivsel og er et viktig virkemiddel i helseforebyggende arbeid. Kultur har flere kulturtilbud spesielt beregnet på seniorene i kommunen. Les mer om dette tilbudet.

Tilrettelagte tilbud

Kultur- og fritidstilbud i Lørenskog kommune er i utgangspunktet åpne for alle innbyggere. Vi har også noen aktiviteter som er spesielt tilrettelagt og/eller som passer for bestemte målgrupper. Les mer om dette tilbudet.

Lørenskog frivilligsentral

Lørenskog frivilligsentral koordinerer kommunens frivillighetsarbeid og er kontaktpunkt for alle som ønsker å yte eller motta frivillig innsats i Lørenskog kommune. Frivilligsentralen har kafétilbud og tilbyr ulike aktiviteter. Les mer om frivilligsentralen

Kulturkafé

Kulturkafeen skal være et uforpliktende samlingssted for psykisk utviklingshemmede over 18 år i Lørenskog, Lillestrøm og Rælingen, hvor besøkende blir utfordret til selv å delta aktivt i utforming og gjennomføring av den åpne virksomheten. Les mer om kulturkafeen
Kulturkafeen holder stengt inntil videre.

Kino

Se Lørenskog kinos hjemmeside

Bibliotek

Se Lørenskog biblioteks hjemmesider

Kulturhus

Se Lørenskog hus' hjemmesider

Andre kulturvirksomheter i kommunen