Øvrig kultur- og fritidstilbud

Kommunen har et variert fritidstilbud for folk i alle aldre.

Barn og unge

Kommunen har en rekke kultur- og fritidstilbud for barn og unge, som fritidsklubber, aktivitetshuset Volt og musikk- og kulturskole. Les mer om våre tilbud for barn og unge.

Kultur 60+

Kulturopplevelser er med på å skape trivsel og er et viktig virkemiddel i helseforebyggende arbeid. Kultur har flere kulturtilbud spesielt beregnet på seniorene i kommunen. Les mer om dette tilbudet.

Tilrettelagte tilbud

Kultur- og fritidstilbud i Lørenskog kommune er i utgangspunktet åpne for alle innbyggere. Vi har også noen aktiviteter som er spesielt tilrettelagt og/eller som passer for bestemte målgrupper. Les mer om dette tilbudet.

Lørenskog frivilligsentral

Lørenskog frivilligsentral koordinerer kommunens frivillighetsarbeid og er kontaktpunkt for alle som ønsker å yte eller motta frivillig innsats i Lørenskog kommune. Frivilligsentralen har kafétilbud og tilbyr ulike aktiviteter. Les mer om frivilligsentralen

Kulturkafé

Kulturkafeen skal være et uforpliktende samlingssted for psykisk utviklingshemmede over 18 år i Lørenskog, Lillestrøm og Rælingen, hvor besøkende blir utfordret til selv å delta aktivt i utforming og gjennomføring av den åpne virksomheten. Les mer om kulturkafeen

Kino

Se Lørenskog kinos hjemmeside

Bibliotek

Se Lørenskog biblioteks hjemmesider

Kulturhus

Se Lørenskog hus' hjemmesider

Andre kulturvirksomheter i kommunen