Sang og musikk for alle

Klikk for stort bilde  "Sang og musikk for alle" er en musikkstund én lørdag i måneden, hvor barn og unge med familier eller pårørende møtes. Barna får spille instrumenter og delta i sangleker. Glede, mestring og livskvalitet står i fokus. Minoritetsspråklige ønskes ekstra velkommen. Gjennom musikk, lek og samspill etableres relasjoner på tvers av kulturer, språk og funksjonsnivå.

"Sang og musikk for alle" krever ingen musikalske forkunnskaper, og tilbudet er gratis. Enkel servering og tid til sosialt fellesskap for å bygge relasjoner mellom barn, foreldre og pårørende.

Tid og sted

Fjellhamar fritidsklubb , Marcus Thranes vei 85, 1472 Fjellhamar
(paviljongen ved Fjellhamarhallen)

Datoer høsten 2019: 31. august, 21. september, 26. oktober og 30. november

Kl. 11.30 til 13.30

Kontakt

Koordinerende enhet v/Lillian: 67 93 46 64
eller post@dissimilis.no / 67 17 48 82

"Sang og musikk for alle" arrangeres av Dissimilis i samarbeid med Helse og omsorg og Kultur i Lørenskog kommune. Dissimilis arbeider for at mennesker med utviklingshemming og andre funsksjonsnedsettelser skal ha plass i det kulturelle landskapet og i samfunnet som likestilte utøvere og mennesker. Med dette ønsker de å bidra til et rikere menneskesyn og et mer åpent og tolerant samfunn.