Tilrettelagte fritidsaktiviteter

Helse og omsorg og Kultur har i samarbeid med frivillige organisasjoner laget en brosjyre med oversikt over tilrettelagte fritidsaktiviteter for mennesker med behov for dette.

» Tilrettelagte fritidsaktiviteter høst 2020/vår 2021 (PDF, 7 MB)

Et utgangspunkt for alle fritidsaktiviteter i kommunen er at disse skal kunne benyttes av alle. I denne oversikten er det imidlertid lagt vekt på at de ulike aktivitetene er spesielt tilrettelagt.