Park, idrett og friluftsliv

Park, idrett og friluftsliv (PIF) ligger under Kultursektoren og  omfatter blant annet forvaltning og drift av kommunale idretts- og friluftsanlegg, kommunale parker, grøntområder, lekeplasser, aktivitetspark og Kjenn folkebad.

Park, idrett og friluftsliv er også kommunens faginstans i grønt -og idrettsfaglige saker og uttaler seg i planer og reguleringsprosesser. Virksomheten har ansvar for utarbeidelse av forvaltningsplaner, spillemiddelordningen og utlån/utleie av kommunale idrettsanlegg, samt oppfølging av landbrukssaker.

Kort oppsummert skal vi sørge for at du som innbygger har en god opplevelse av kommunens parker, badeplasser, idrettsanlegg, leke- og aktivitetsområder og muligheter for friluftsliv. Vi er totalt ca 18 årsverk, i tillegg kommer deltidsstillinger på folkebadet. PIF skal ha tilholdssted på Sørlihavna aktivitetspark, der det våren 2019 ferdigstilles et nytt servicebygg for virksomheten vår, med kontorlokaler, møteplasser og garderober for ansatte. Her vil det også være muligheter for innbyggere, lag og organisasjoner å booke møterom og større lokale med kjøkkenfasiliteter.

Informasjon på Kulturs nettsider: Idrett og friluftsliv

Virksomhetsleder park, idrett og friluftsliv: Rakel Rauntun.
E-post:
rakrau@lorenskog.kommune.no, tlf.: 958 64 686.

Park

Idrett

Friluftsliv