Forvaltning, landbruk og vilt

Regionkontor landbruk

Regionkontor landbruk (RKL) er Lørenskog kommunes lokale landbrukskontor, og er et kompetansesenter for jord- og skogbruk med tilgrensende fagområder. Regionkontoret forvalter, planlegger og saksbehandler saker innen blant annet jordloven, konsesjonsloven, forurensingsloven, forpaktningsloven og skogbrukloven.

Lørenskog kommune er fra og med 1. januar 2020 vertskapskommune for RKL, med kontorlokalisering i Lørenskog hus, 8. etasje. Regionkontoret består av landbrukssjef, skogbruksrådgiver, jordbruksrådgiver og rådgiver for landbruk og vilt. RKL har også prosjektansatte innen øremerkede prosjekter med jevne mellomrom.

Kontoret skal besørge effektiv administrasjon av støtteordninger i landbruket samtidig med at det skal være et faglig organ innen grønn sektor og tilknyttede næringer.

Fiskevann

I Østmarka finnes det nærmere førti vann og tjern, de fleste med gode fiskemuligheter. Flere av disse vannene ligger i Lørenskog. Abbor er den vanligste fisken. Den kan du få i de fleste vann, men mange av vannene har også en god ørretbestand, og i den nordre delen av vassdragene kan du også lure gjedda på kroken. Det er påkrevet med fiskekort for å kunne fiske i markavannene. 

For mer informasjon se Oslomarkas fiskeadministrasjon sine hjemmesider
Fiskekort får du kjøpt på hjemmesiden til Inatur

Losbydalen

Losbydalen er et utmerket utgangspunkt for fiske i Lørenskog. Både i Losbyelva og vannene videre innover dalen er det mulig å fange fisk. I de nordligste vannene i Losbyvassdraget (Mønevann, Geitsjøen, Fløyta, Røyrivann og Nordre Krokvann) er det lov å fiske fra båt eller kano (husk båtfiskekort). I alle de andre vannene er det kun tillatt å fiske fra land.

Åmotdammen

Ved Åmotdammen har Lørenskog kommune og Rælingen kommune i samarbeid opparbeidet en fiskeplass med blant annet fiskebrygge. 

Fiske i sentrum

Også i vannene i bebygde strøk er det mulig å få fisk. Langvannet og Vesletjern er lett tilgjengelige. I Langvannet finnes det bra bestander av både abbor, gjedde og mort. Noe ørret har også kommet opp fra Fjellhamarelva, som er en annen yndet fiskeplass innenfor tettstedet. I Fjellhamarelva er det satt ut noe ørret, men det er abbor, gjedde og mort som dominerer. 

Drikkevann

Man må være oppmerksom på at søndre delen av Elvåga er drikkevannskilde. Det er bade- og fiskeforbud i dette vannet.

Båndtvang

Båndtvang for hunder er en bestemmelse som reguleres av lov om hundehold.

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

Bestemmelsen gjelder i hele Norge, og kun noen hunder i aktiv tjeneste (f.eks. gjeterhunder) blir på visse vilkår unntatt fra bestemmelsen. 

Ekstraordinær båndtvang

I vintre med spesielle snø- og kuldeforhold kan kommunen vedta forskrift om ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet.