Attraksjoner i Østmarka

Røyrivannskoia

Røyrivannskoia ligger i den søndre delen av Røyrivann tett opp til Østmarka naturreservat. Røyrivannskoia drives av DNT Oslo. Det er mulig å leie denne hytten. Bestilling av Røyrivannskoia.

Setertjernstua

Setertjernstua ligger ligger innerst i Badstudalen. Se mer informasjon om Setertjernstua.

Østmarka naturreservat

Østmarka naturreservat er på knappe 18 km² og ligger i kommunene Enebakk, Rælingen og Lørenskog.
For mer informasjon om naturreservatet anbefales nettsidene til Østmarkas venner.

Vasshjulet

Vasshjulet ligger på venstre side rett før du kommer til Mønevann, ca. 1,5 km fra parkeringsplassen ved Losby. Anlegget er nyrestaurert i 2020, og det er tilrettelagt for rullestol i og rundt vernebygget for Vasshjulet. Vasshjulet er Lørenskog kommunes kommunevåpen. Les mer om Vasshjulet.

Markaloven

Østmarka i Lørenskog ligger innenfor Markagrensa. Formålet med markaloven er «å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner.» Les mer om Østmarka.