Badeplasser


 
Badeplass Beliggenhet Fasiliteter Parkering Kommentar
Langgrunna Nordenden av Langvannet

Sandstrand, flytebrygge, landgang,
grill og sittegruppe

Parkeringsplass Atkomst fra Marcus Thranes vei
Vangen Østsiden av Langvannet Sanstrand, flytebrygge, HWC toalett, grill og sittegrupper Ingen Atkomst Fjellveien/Sloraveien og fra Lørenskogstien over bro fra Langvannet
Vesletjern Mellom Dovre bolig- og servicesenter og Langvannet Flytebrygge, HWC toalett, sittegrupper Ingen Atkomst fra Ole Lians vei
Mønevann Mønevannsdammen Sandstrand, flytebrygge, toalett, bålsted, stupebrett Losby utfartsparkering 
1,5 km
 
Mønevann Finnland   Losby utfartsparkering 
3 km
 
Åmotdammen  Nordøst i vannet Flytebrygge, toalett, fiskebrygge, tilrettelagt for bev.hemmede Sandbekken skole 
700 m
Tilrettelegges i samarbeid med Rælingen kommune
Geitsjøen Geiterudtangen   Losby utfartsparkering 
3,5 km
 
Røyrivann Sørøst i vannet   Losby utfartsparkering 
4,5 km
 

 

Langgrunna badeplass, LangvannetKlikk for stort bilde

Badeplassen ligger i nordenden av Langvannet, atkomst fra Marcus Thranes vei.

Badeplassen ble i 2015 oppgradert med nytt toaletthus hvor ett av toalettene er tilpasset  bevegelseshemmede. Strandområdet ble utvidet og ny sand ble lagt ut. Ny flytebrygge ble satt opp og en ny landgang tilpasset bevegelseshemmede legges ut i badesesongen. Det ble opparbeidet et område med bord og krakker og med muligheter for grilling. Parkeringsplassen ble utvidet, den fikk nytt grusdekke og det ble satt kantstein rundt parkeringsplassen for å hindre biler inn på gressplenen.

Se Langgrunna badeplass på Google maps.

Vangen badeplass, LangvannetKlikk for stort bilde

Badeplassen ligger i lett hellende terreng på østsiden av Langvannet, atkomst fra Fjellveien/Sloraveien og fra Lørenskogstien med bro over Langvannet.

Det er blitt gjort flere oppgraderingen av badeplassen de siste årene i forbindelse med byggingen av bro over Langvannet og opparbeidelse av Lørenskogstien.  En fellesgrill er montert opp på et nyanlagt grusområdet. Her er det også muligheter for å sitte. Veien ned til badeplassen er utvidet og asfaltert. Tidligere grasbakke har fått en slakere helling og det er lagt ny sand i strandsonen. 

Badeplassen har en flytebrygge og et toalett tilpasset bevegelseshemmede.

Det er ikke opparbeidet parkeringsplasser i forbindelse med badeplassen.

Se Vangen badeplass på Google maps.

Vesletjern

Badeplassen ligger ved Vesletjern, atkomst fra Ole Lians vei.Klikk for stort bilde

Badeplassen har en flytebrygge, men ingen sandstrand som de andre badeplassene. Det er toalett tilpasset bevegelseshemmede på området og det er en sitteplass med fast dekke og med benker og bord. Området består ellers av en grasplen med grupper av vegetasjon bestående av trær, busker og stauder.

Det er ikke opparbeidet parkeringsplasser i forbindelse med badeplassen.

Se Vesletjern på Google maps.

Bruk av badeplasser

Publikum oppfordres til å bruke fellesgrillene på de badeplassene hvor dette finnes. Hvis en bruker engangsgrill skal den aldri plasseres direkte på gress, jord eller fjell. Den voldsomme varmen fra engangsgrillen ødelegger røtter til gress og andre planter, jordbrann kan oppstå, og fjell kan slå sprekker. Engangsgrillen plasseres best i sanden eller på småstein. Bruk rikelig med vann når du kjøler ned grillen. Grillen skal være kald når du legger den i beholderen for engangsgriller som er satt ut på alle badeplassene. 

Badeplassen ryddes for søppel daglig i sommermånedene og toalettene vaskes. Toalettene på badeplassene åpnes på våren og stenges om høsten.

I perioder må badeplassen rakes for ekskrementer fra kanadagjessene. Rakingen gjøres tidlig om morgenen og i fellesferien rakes også badeplassene i helgene. Selv om ekskrementene fjernes, vil plenen likevel være infisert av bakterier.

Badevannsprøver og temperaturer

Badevannsprøvene tas i perioden juni til og med august. Fra uke 22 måler vi også vanntemperatur. Resultatene blir publisert under nyheter.

 

 
Fant du det du lette etter?