Tur- og sykkelveier

Det er flotte tur- og sykkelmuligheter i Lørenskog, både i sentrum og i Østmarka. Foruten de turene som er nevnt her, finnes det mange flotte stier og veier som kan brukes. 

Turforslag
Turforslag Lengde Parkering Informasjon Tilrettelegging
Mini Losbyrunden 4,4 km Losby utfartsparkering Sti For gående
Lille Losbyrunden 5,5 km Losby utfartsparkering Sti For gående
Store Losbyrunden 10,5 km Losby utfartsparkering Sti For gående
Sørlihavna – Losby (Losbylina) 3,5 km Losby utfartsparkering eller ved Sørlihavna aktivitetspark Turvei med lys. Forholdsvis flatt og grusvei hele veien. For gående, syklister og rullestolbrukere
Sørlihavna – Losby (Kirkerudveien) 4,7 km Losby utfartsparkering eller ved Sørlihavna aktivitetspark Litt kupert grusvei. For gående, syklister og rullestolbrukere
Losby – Røyrivannskoia Ca 5,3 km Losby utfartsparkering Grusvei men sti siste del ned til koia. Du kommer deg enkelt til Røyrivannkoia ved å følge vestsiden av Mønevann innover langs Røyrivannveien. Sti fra Røyrivannsveien ned til koia er ikke tilrettelagt for rullestol. Røyrivannskoia drives av DNT. For gående og syklister
Losby – Fiskelausa – Bjørnebettet Ca. 7 km Losby utfartsparkering Grusvei. Inn til Mønevann er denne turen forholdvis flat vei. Ta Vestaveien opp fra Mønevann. Her er det en bratt bakke. Det er ca 1,5 km til DNT sin hytte ved Fiskelausa. Noe flatere terreng herfra og inn til Bjørnebettet. Veien fører til flere gode fiskevann. For gående og syklister
Losby – Setertjernstua/Morterud Ca. 7 km til Setertjernstua. Ca. 5 km til Morterud. Losby utfartsparkering Grusvei. Ved saga på Losby tar du til venstre og følger Setertjernsveien på østsiden av Mønevann sørover. Noe kuppert grusvei. Ta av mot Badstudalen for å komme til Setertjernstua. For gående og syklister
Vallerud – Mariholtet Ca. 7 km Ingen parkering ved Vallerud, men utfartsparkeringen ved Ekerud kan benyttes. Grusvei med lys. Denne tur- og sykkelveien er forholdvis kuppert. Det er lys på turveien. Vinterstid er dette skiløype. Ved Mariholtet er det servering. For gående, syklister og rullestolbrukere