Kjennhallen – prisliste

Priser for leie av lokaler i Kjennhallen

Lag og foreninger i Lørenskog kommune kan søke om redusert eller gratis leie av de anlegg Kultur har brukeransvaret for.

Les mer om fastsettelse av låne- og leiestatus.

Kjennhallen lokaler
Lokaler Subsidiert leie Ordinær leie
Spilleflate/bane (per time) 400 kr 700 kr
Garderober (ved utleie til andre enn leietakere av hallen (per garderobe per gang)) Etter avtale Etter avtale

 

Priser for leie av utstyr og tjenester

Kjennhallen utstyr
Utstyr og tjenester Gjelder alle prisnivåer (gratis leie, subsidiert leie og ordinær leie)
Tilgang til garderober/dusjer før og etter leietid Inkludert i leien
Høyttaleranlegg Inkludert i leien
Resultattavle Inkludert i leien
Hjelp til rigging/rydding utover spesifikasjon 350 kr per påbegynt time
Tillegg for betjent tilsyn ved leie utover fast utleietid 590 kr per påbegynt time
Renhold av lokalene, som går utover gjeldende renholdsplan, belastes leietaker etter medgått tid med 590 kr per påbegynt time

 

Avbestilling

Avbestillingsgebyr påløper med 50 % av leiesum ved avbestilling senere enn 15 dager før avtalt leieforhold. Avbestilling senere enn 8 dager før avtalt leieforhold belastes med 100 % av leiesum.

Nærmere opplysninger om beregningsgrunnlaget for gebyrer og leie ved avbestilling fremkommer av retningslinjene for fastsettelse av låne- og leiestatus.