Lørenskoghallen – prisliste

Priser for leie av lokaler i Lørenskoghallen

Lag og foreninger i Lørenskog kommune kan søke om redusert eller gratis leie av de anlegg Kultur har brukeransvaret for.

Les mer om fastsettelse av låne- og leiestatus.

Lørenskoghallen lokaler
Lokaler Subsidiert leie Ordinær leie
Hallen: en håndballenhet (per time) 400 kr 700 kr
Gymnastikksalen (per time) Etter avtale Etter avtale
Treningslaboratoriet (per time) Etter avtale Etter avtale
Kafeen (per time) Etter avtale Etter avtale
Garderober (ved utleie til brukere av Torshovbanen og lignende (per garderobe per gang)) Etter avtale Etter avtale
Vestibyler, til salgsutstillinger o.l. Etter avtale Etter avtale


Priser for leie av utstyr og tjenester

Lørenskoghallen utstyr
Utstyr og tjenester Gjelder alle prisnivåer (gratis leie, subsidiert leie og ordinær leie)
Hjelp til rigging/rydding utover spesifikasjon 350 kr per påbegynt time
Tillegg for betjent tilsyn ved leie utover fast utleietid 590 kr per påbegynt time
Renhold av lokalene, som går utover gjeldende renholdsplan, belastes leietaker etter medgått tid med 590 kr per påbegynt time

 

Avbestilling

Avbestillingsgebyr påløper med 50 % av leiesum ved avbestilling senere enn 15 dager før avtalt leieforhold. Avbestilling senere enn 8 dager før avtalt leieforhold belastes med 100 % av leiesum.

Nærmere opplysninger om beregningsgrunnlaget for gebyrer og leie ved avbestilling fremkommer av retningslinjene for fastsettelse av låne- og leiestatus.