Nærmiljøanlegg

Kategorien nærmiljøanlegg inneholder alle anlegg som er lagt i nærmiljøet der folk bor, ofte i tilknytning til skoler. Anleggene skal i liten grad nyttes til organisert trening, men være tilgjengelig for alle. Balløkker, sykkelanlegg, styrketreningsparker og sandvolleyballbaner er eksempler på anlegg i denne kategorien. Det legges is på cirka 12 grusbaner vinterstid. Disse er mye brukt av innbyggerne.