Skøytebaner

I Lørenskog legges det is på 14 skøytebaner. De fire største banene (Hammer, Kurland, Fjellsrud og Løkenåsen) blir prioritert først. 

Trykk på punktene for å lese mer informasjon om hver skøytebane.