Fremmede arter

Fremmedartslista (svartelistede arter)

Artsdatabanken vurderer om fremmede arter utgjør en økologisk risiko for naturmangfoldet. Tidligere brukte man begrepet "svartelistede arter". I 2018 ble navnet endret til Fremmedartslista. Lenke til Fremmedartslista på Artsdatabankens nettsider

Hagerømlinger

Importerte prydplanter i hager og parker kan skape problemer når de sprer seg utenfor hagen.
Les hva statsforvalteren skriver om hagerømlinger.

Brunskogsneglen – hva kan du gjøre for å unngå den i hagen din?

Ingen har klart å utrydde brunskogsneglen helt, men det er mye man kan gjøre for holde arten nede.

Den enkelte hageeier er en viktig aktør i sneglebekjempelsen. Her kommer forslag på hva den enkelte hageeier kan gjøre for å unngå brunskognegler i hagen:

  • Hold hagen ryddig, klipp busker for å ha minst mulig skyggefulle og fuktige plasser. Da blir det vanskelig for sneglene å finne skjulesteder.
  • Klipp plenen ofte.
  • Hagedammer tiltrekker seg frosk, padder og fugler. De er naturlige fiender til brunskogsneglen
  • Sjekk potter og planter ved kjøp, og ellers ved flytting av planter fra ett sted til et nytt. Se etter små snegler og egg. Finner du snegler klipp sneglene i to og hell kokende vann over eggene
  • Velg gjerne planter som brunsnegler liker dårlig som rhododendron, roser, bartrær og lavendel
  • Unngå å ha en åpen komposthaug. Bruk en lukket, isolert eller uisolert kompostbeholder der sneglene ikke kommer inn.

Se Bioforsks brosjyre om brunskogsnegler (PDF, 2 MB).