Lekeplasser

Klikk for stort bildeDette er arealer i nærmiljøet som er tilgjengelig for alle, med kvaliteter som gjør det egnet for uorganisert aktivitet, lek, rekreasjon og sosialt samvær. Disse områdene skal fungere som rekreasjonsområder og bidra til å knytte områdets befolkning til nærmiljøet. På denne måten vil befolkningens lokale tilhørighet styrkes, med positiv effekt for hele bomiljøet. Områdene er også viktige forutsetninger for fysisk aktivitet og positivt oppvekstmiljø for barn og unge.

De kommunale lekeplassene i Lørenskog kommune varierer i størrelse og hva de har av lekeplassutstyr. 

Klikk for stort bildeLekeplassutstyret som finnes på de kommunale lekeplassene skal alltid være i sikkerhetsmessig stand. Det er parkavdelingen som er ansvarlig for drift og vedlikehold av de kommunale lekeplassene. Årlig hovedettersyn av lekeplassutstyret på de kommunale lekeplassene utføres av et eksternt firma. I tillegg utfører parkavdelingen funksjonsettersyn en gang i måneden. Avvik i forhold til forskriftene blir utbedret av parkavdelingen og ødelagt utstyr sikres/fjernes omgående. Overflatebehandling, etterfylling og fresing av sand o.l. foretas etter behov.

Se også oversikt over balløkker i kommunen.

Oversikt over lekeplasser i Lørenskog

Klikk på kartene for å forstørre dem.

Oversikt over lekeplasser i Lørenskog
Navn Fasiliteter Sted Kart
Blåkollen lekeplass/balløkke Lekeapparater, balløkke grus Vittenbergveien 5, Fjellhamar Klikk for stort bilde
Edvard Griegs vei lekeplass Lekeapparater Edvard Griegs vei ved Johan Svendsens vei Klikk for stort bilde
Eikeveien lekeplass Lekeapparater Eikeveien, Kjenn Klikk for stort bilde
Glenneveien lekeplass Lekeapparater Glenneveien 32, Vallerud Klikk for stort bilde
Granveien lekeplass Lekeapparater Granveien 16, Kjenn Klikk for stort bilde
Haukeveien lekeplass/balløkke Lekeapparater, balløkke grus Haukeveien 33, Vallerud Klikk for stort bilde
Hundremeterskogen Lekeapparater Kjennveien, Kjenn Klikk for stort bilde
Järvenpääparken Lekeapparater Doktor Wendts gate, Skårer vest Lenke til kart
Lørdagsrud lekeplass/balløkke Lekeapparater, balløkke gress, sandvolleyballbane Lørdagsrudveien, Vittenberg Klikk for stort bilde
Mailand aktivitetspark     Lenke til kart
Njåls vei lekeplass/balløkke Lekeapparater, balløkke grus Njåls vei, Visperud Klikk for stort bilde
Roald  Amundsens vei lekeplass Lekeapparater, balløkke grus Roald Amundsens vei 22, Haneborglia Klikk for stort bilde
Sønnaveien lekeplass Lekeapparater, balløkke grus Sønnaveien 33, Røykås Klikk for stort bilde
Sørli lekeplass Lekeapparater, balløkke gress Konvallveien 26, Sørli Klikk for stort bilde
Thurmannskogen lekeplass Lekeapparater Are Frodes vei 33/35, Thurmannskogen Klikk for stort bilde
Tiff-løkka  Lekeapparater, balløkke gress, sandvolleyballbane Holenveien, Kurland Klikk for stort bilde
Vallerud lekeplass Lekeapparater, balløkke gress Vallerudveien, Vallerud Klikk for stort bilde
Vennskapsparken Lekeapparater Ola Hegerbergs gate, Skårer vest Lenke til kart