Strategi og plandokumenter

Kommunedelplan

Det pågår for tiden et arbeid med ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Målet med planen er å få oversikt over behov for anlegg og områder for fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen vår. For å få best mulig oversikt er det gjennomført innspillsmøter med mange aktører og brukergrupper i kommunen, samt mulighet for innbyggerne å komme med innspill på kommunens Facebook-side.

Behovene for idrettsanlegg vil være viktige i prioriteringen av hvilke nye anlegg kommunene bygge for fremtiden, og vil danne grunnlaget for bevilgninger og arealplanleggingen de kommende årene. Det vil være et mål for kommunen å oppnå sambruk mellom ulike brukergrupper som skoler, SFO, barnehager, nærmiljøanlegg og anleggsbehov for både organisert og egenorganisert idrett og aktivitet.

Den nye kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal ut på høring våren 2019 og med mål om vedtak i kommunestyret sommeren 2019.

Fant du det du lette etter?