Tilskudd

Spillemidler

Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles av Kulturdepartementet til forskjellige allmennyttige formål. En stor del av dette overskuddet fordeles til idrettsformål. Den største andelen av midlene til idrettsformål går til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene.

Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen har to underordninger: ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Det kan ikke søkes om tilskudd til drift og løpende vedlikehold.

Se https://www.anleggsregisteret.no/ og https://www.godeidrettsanlegg.no/ for mer informasjon om spillemidler, eller kontakt avdelingsleder Arne Fiske på afi@lorenskog.kommune.no

Søknadsfristen til Lørenskog kommune er 15. september. Eventuell tildeling skjer først sommeren etter.

Kommunale tilskuddsordninger

Tilskudd til private idrettsanlegg

Det kan søkes om tilskudd til leie/drift av private anlegg. Søknadsfristen er 1. mars.

Mer informasjon om ordningen tilskudd til private idrettsanlegg.

Driftstilskudd til organisasjoner

Det kan søkes om driftstilskudd til frivillige organisasjoner. Søknadsfristen er 2. mai.

Mer informasjon om ordningen driftstilskudd til organisasjoner.

Fastsettelse av låne-/leiestatus

Frivillige organisasjoner i Lørenskog kommune kan søke om redusert eller gratis leie av de anlegg Kultur har brukeransvaret for. Søknadsfrist: ingen, men fortrinnsvis før 2. mai.

Mer informasjon om fastsettelse av låne-/leiestatus.