Tilskuddsordninger

Kulturs tilskuddsordninger

Kultursektoren forvalter en rekke ordninger for kommunal støtte til kulturarbeid i Lørenskog kommune. Privatpersoner, grupper og organisasjoner kan søke så lenge aktivitetene holdes i Lørenskog og er allment tilgjengelige.

» Retningslinjer for kommunal støtte til kulturarbeid i Lørenskog kommune (PDF)
Retningslinjene ble sist revidert og vedtatt av kommunestyret i møte 27. mai 2015, sak 035/15.

» Elektronisk søknadsskjema

» Elektronisk rapporteringsskjema

Andre tilskuddsordninger

Formannskapet har til disposisjon midler for å kunne støtte aktiviteter og tiltak som faller utenom etablerte ordninger og retningslinjer. Det kan søkes om midler løpende gjennom hele året. Søknader rettes til Lørenskog kommune ved formannskapet, postboks 304, 1471 Lørenskog eller postmottak@lorenskog.kommune.no

Fant du det du lette etter?