Etableringstilskudd

Formålet med ordningen er å støtte frivillige organisasjoner i etableringsfasen.

Søknadsfrist er innen utgangen av oppstartsåret.

Har du spørsmål om ordningen eller trenger hjelp med søknaden, kontakt oss på e-post kulturstotte@lorenskog.kommune.no

 

3 Etableringstilskudd - retningslinjer

3.1 Formål

Formålet med ordningen er å støtte frivillige organisasjoner i etableringsfasen.

3.2 Aktuelt for

Etableringstilskudd kan gis til nystartede, frivillige organisasjoner i Lørenskog.

For å kunne innvilges etableringstilskudd, må organisasjonen:

 • være lørenskogbasert og ha størstedelen av sin virksomhet i Lørenskog.
 • ha minst 10 betalende medlemmer bosatt i Lørenskog.
 • tilby medlemmene organisert, regelmessig aktivitet minst 10 ganger i året.
 • være demokratisk oppbygd og ha eget styre.
 • akseptere ledsagerbevis for funksjonshemmede.
 • være registrert i Lørenskog kommunes foreningsregister og i Frivillighetsregisteret.

Tilskuddsordningen gjelder ikke for: 

 • organisasjoner/grupper som primært har som oppgave å ivareta medlemmenes yrkes-, økonomiske eller egeninteresser
 • politiske partier
 • skolelag
 • bedriftslag
 • organisasjoner som har som formål å arrangere offentlige eller private fester samt andre arrangement som tar sikte på økonomisk vinning
 • rene kommersielle foretak/tiltak

3.3 Søknad

Søknaden skrives på eget elektronisk søknadsskjema.

Søknaden skal inneholde/vedlegges:

 • underskrevet protokoll/referat fra oppstartsmøtet som viser at følgende ble vedtatt:
  • valg av funksjonene leder og kasserer
  • fastsettelse av satser for individuelt medlemskap
  • organisasjonens vedtekter
  • plan for tiltak og aktiviteter
  • budsjett
 • medlemsregister som viser at minst 10 medlemmer av de som har betalt individuell medlemskontingent har bostedsadresse i Lørenskog.
 • organisasjonens vedtatte vedtekter, aktivitetsplan og budsjett.

Kommunen kan ved behov etterspørre annen dokumentasjon som er relevant for behandling av søknaden.

3.4 Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist. Tilskudd kan søkes gjennom hele oppstartsåret.

3.5 Beregning av tilskudd

Tilskudd gis med opp til 4 000 kr.

Organisasjoner gis ikke driftstilskudd i oppstartsåret.

3.6 Behandling

Søknaden behandles administrativt og avgjøres normalt innen 3 uker (se punkt 1.5).

Utbetaling av tilskudd skjer vanligvis innen 8 uker etter at søknaden er behandlet.