Leiestatus andre frivillige organisasjoner 1.7.2020-30.6.2021

Status A = gratis leie

Status B = subsidiert leie

Status C = ordinær leie

Les mer om fastsettelse av låne-/leiestatus og hvordan man søker om dette.

Leiestatus for andre kulturorganisasjoner 1.7.2020-30.6.2021
Organisasjon Status A Status B Status C
1. Lørenskog 3. speidergruppe X
Afghansk kvinneforening i Oslo og Akershus X
Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter X
BART X
Betania Misjonslag X
BUF - Barn og unge Fjellhamar menighet X
BUSKMEN X
Den balochiske foreningen i Lørenskog X
Eritreisk kultur- og integreringsforening i Lørenskog X
Foreningen Koinonia X
Framlaga i Lørenskog, Kurland framlag X
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i Lørenskog X
Hunar - leikaringen i Lørenskog X
Ivareta - Pårørende berørt av rus, Lørenskog X
Lions Club Lørenskog/Fjellhamar X
Lions Club Lørenskog X
Lørenskog bridgeklubb X
Lørenskog elveforum X
Lørenskog frivillighetsråd X
Lørenskog hagelag X
Lørenskog hundeklubb X
Lørenskog husflidslag X
Lørenskog jazzklubb X
Lørenskog kunstforening X
Lørenskog LHL X
Lørenskog mannskor X
Lørenskog musikalteater X
Lørenskog musikkorps X
Lørenskog musikkråd X
Lørenskog parkinsonforening X
Lørenskog pensjonistforening X
Lørenskog revmatikerforening X
Lørenskog seniorkor X
Lørenskog skolekorps X
Lørenskog somalisk kultursenter X
Lørenskog Syd Speidergruppe X
Lørenskog toraderi X
Lørenskog tyrkiske kulturforening X
Lørenskog veterankorps X
Mental Helse Lørenskog X
Mental Helse ungdom Romerike X
Naturvernforbundet i Lørenskog X
NFU (Norsk forbund for utv.hemmede) Lørenskog lokallag X
NSN Art X
PARS X
Skogblomsten JUBA X
St. Laurentiuskoret X
Vasshjulet Tut & Blæs X
Venners kulturforening X
Vittenberg vel X