Kulturlokaler

Lørenskog hus

Lørenskog hus har flere lokaler som er egnet for konferanser, møter og kulturarrangementer.

Se mer info om Lørenskog hus.

Informasjon om utleie av Lørenskog hus:

Periodisk leie i Lørenskog hus: 

Søknadsfrist for sesongen høsten 2022/våren 2023 er 1. mars 2022.

Arrangører av publikumsarrangement kan levere inn bilde- og tekstmateriale til Lørenskog hus’ kulturprogram innen følgende frister:

  • Vårprogram: 15. november
  • Høstprogram: 15. mai

Sendes per e-post til chb@lorenskog.kommune.no

Kjenn samfunnshus

Salen har plass til 250 sittende personer og 300 stående. Den passer derfor bra for alle typer store arrangement.

Søknadsfristen for å søke om periodisk leie for sesongen høsten 2022/våren 2023 er 1. mars 2022.

Aktivitetshuset Volt

Lokalene i aktivitetshuset Volt kan leies ut til ungdomsformål og kulturelle, kommersielle og private formål.

NB: Volt leies ikke ut i skolens ferier.

Les om utleie og rombooking på Volts nettsider.

Lørenskog bygdemuseum

Lørenskog bygdemuseum har særpregede lokaler til leie både på Skårer gård og på Skulerudstua ved Losby. Lokalene leies ut gjennom museet.