Saler i Lørenskog hus - leiepriser 2021

Det opereres med tre prisnivåer: ordinær leie, subsidiert leie og gratis leie.

  • Gratis leie: Gjelder for lokale organisasjoner som gjennom vedtak er innvilget leiestatus A*  
  • Subsidiert leie: Gjelder for lokale organisasjoner som gjennom vedtak er innvilget leiestatus B*, samt Lørenskog kommunes egen virksomhet.
  • Ordinær leie: Gjelder for alle andre leietakere.

Leietakere som er innvilget gratis leie må likevel betale for lyd/lys, møterom med høy standard, billettavgift, annet utstyr og tjenester og avbestillingskostnader.

Alle leietakere som bruker teknisk utstyr må leie minst én tekniker.

Billettarrangement er definert som både øvelse frem til arrangement og arrangement.

Retningslinjer for utleie (PDF, 62 kB) (PDF, 62 kB)

* Se tilskuddsregler: Søknad om fastsettelse av leiestatus.

For bilder av og informasjon om de ulike salene, se kulturhusets nettsider.

NB! Det er for tiden personbegrensninger i salene for å hindre spredning av covid-19. Ta kontakt med booking om gjeldende kapasitet og andre smitteverntiltak.

Priser

Leie av saler inntil 6 timer. Leietid utover 6 timer belastes med timestillegg.*

Prisliste for leie av saler i Lørenskog hus
Sal Ordinær leie Subsidiert leie Gratis leie
Storstua (359 sittende og 4 rullestolplasser, 500 stående)
- Billettarrangement 12 200 kr 6 100 kr 0 kr
- Øving/uten billettsalg 12 200 kr 3 200 kr 0 kr
Enkelt frontlys + mikrofon på stativ + artistgarderobe inkludert**
Lyd/lys i Storstua Leie av utstyr (per døgn)**
- Lyd/lys stor pakke 9 200 kr 9 200 kr 9 200 kr
- Lyd/lys liten pakke 4 600 kr 4 600 kr 4 600 kr
Informasjon om det tekniske utstyret
Vasshulet (100 sittende til selskap, 150 stående eller rader)
- Billettarrangement 6 800 3 500 kr 0 kr
- Øving/uten billettsalg 6 800 kr 1 650 kr 0 kr
Enkelt frontlys + mikrofon på stativ inkludert**
Lyd/lys i Vasshjulet Leie av utstyr (per døgn)**
- Lyd/lys stor pakke 5 100 kr 5 100 kr 5 100 kr
- Lyd/lys liten pakke 2 700 kr 2 700 kr 2 700 kr
Informasjon om det tekniske utstyret
Drømmeslottet (Ca. 80 personer)
- Billettarrangement 4 000 kr 1 950 kr 0 kr
- Øving/uten billettsalg 4 000 kr 1 050 kr 0 kr
Madsensalen Publikum ca. 100 personer. Skoleoppsett 72 personer. U-bord 50 personer. Møtebord 28 personer.
- Billettarrangement 4 130 kr 2 580 kr 0 kr
- Øving/uten billettsalg 4 130 kr 1 800 kr 0 kr

Avbestillingskostnader* Timestillegg er leiesummen delt på 6 og rundet opp til nærmeste hundrede. 
** Ved all bruk av teknikk tilkommer kostnad for tekniker.

Leietager må avbestille senest 30 dager før arrangementsdato. Avbestillinger som er senere enn 30 dager før arrangement belastes med 50 % av leiesummen. Avbestillinger som er senere enn 15 dager før arrangementsdato belastes med 100 % av leiesummen.