Leiepriser og fastsettelse av leiestatus

Pris for lån/leie av kommunale lokaler er avhengig av type lokaler og hvem som leier. For lag og foreninger i Lørenskog kommune er det mulighet å søke om fastsettelse av gratis eller subsidiert leiestatus. For mer informasjon om dette se sidene for Fastsettelse av låne-/leiestatus.