Skolelokaler

Kultur har fått ansvaret for å fordele fast tid ved periodebestillinger (langtidsleie) i alle skolelokalene som inngår i ordningen.

Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for utleie av skolelokaler i Lørenskog kommune.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for sesongen høsten 2021/våren 2022 er 1. mars 2021.
Sjansen for å få ønsket lokale blir mindre hvis man søker etter 1. mars. 

For info om gymsaler og svømmehaller, kontakt Morten Ingebretsen, tlf. 997 89 250
For info om øvrige lokaler, kontakt booking@lorenskog.kommune.no, tlf. 947 97 971

Lokaler som inngår i ordningen

Utleie av skolelokaler
Skole Lokale Tilsynsordning¹
Benterud Gymsal Mobilt tilsyn
Klasserom
Finstad Gymsal Mobilt tilsyn
Fjellhamar Gymsal Fast tilsyn
Svømmehall
Samlingssal (3. etasje)
Klasserom
Fjellsrud Gymsal Mobilt tilsyn
Kantine
Hammer Gymsal Mobilt tilsyn
Kjenn Gymsal Fast tilsyn
Auditorium
Torget
Klasserom
Kurland Gymsal Mobilt tilsyn
Luhr Gymsal Mobilt tilsyn
Samlingssal
Løkenåsen Samlingssal Mobilt tilsyn
Rasta Gymsal Mobilt tilsyn
Solheim Gymsal Mobilt tilsyn
Musikkrom

¹ Oppvekst og utdanning tar sikte på at det skal være fast tilsyn på skolene som har størst bruk utenom åpningstid (Fjellhamar og Kjenn) og mobilt tilsyn på de øvrige. Tilsynet beskrevet her er p.t. ikke endelig bestemt.