Skolelokaler

Kultur har fått ansvaret for å fordele fast tid ved periodebestillinger (langtidsleie) i alle skolelokalene som inngår i ordningen.

Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for utleie av skolelokaler i Lørenskog kommune.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for sesongen høsten 2022/våren 2023 er 1. mars 2022.
Sjansen for å få ønsket lokale blir mindre hvis man søker etter 1. mars. 

For info om gymsaler og svømmehaller, kontakt Morten Ingebretsen, tlf. 99 78 92 50
For info om øvrige lokaler, kontakt booking@lorenskog.kommune.no, tlf. 94 79 79 71

Lokaler som inngår i ordningen

Utleie av skolelokaler
Skole Lokale Tilsynsordning¹
Benterud Gymsal Mobilt tilsyn
Benterud Klasserom Mobilt tilsyn
Finstad Gymsal Mobilt tilsyn
Fjellhamar Gymsal Fast tilsyn
Fjellhamar Svømmehall Fast tilsyn
Fjellhamar Samlingssal (3. etasje) Fast tilsyn
Fjellhamar Klasserom Fast tilsyn
Fjellsrud Gymsal Mobilt tilsyn
Fjellsrud Kantine Mobilt tilsyn
Hammer Gymsal Mobilt tilsyn
Kjenn Gymsal Fast tilsyn
Kjenn Auditorium Fast tilsyn
Kjenn Torget Fast tilsyn
Kjenn Klasserom Fast tilsyn
Kurland Gymsal Mobilt tilsyn
Luhr Gymsal Mobilt tilsyn
Luhr Samlingssal Mobilt tilsyn
Løkenåsen Samlingssal Mobilt tilsyn
Rasta Gymsal Mobilt tilsyn
Solheim Gymsal Mobilt tilsyn
Solheim Musikkrom Mobilt tilsyn

¹ Oppvekst og utdanning tar sikte på at det skal være fast tilsyn på skolene som har størst bruk utenom åpningstid (Fjellhamar og Kjenn) og mobilt tilsyn på de øvrige. Tilsynet beskrevet her er p.t. ikke endelig bestemt.