Utleie av skolelokaler

Lørenskog kommune har flere skolelokaler til utleie/utlån for lag og foreninger, organisasjoner, privatpersoner eller kommersielle aktører. Skolelokalene kan benyttes til utleie/utlån mandag-fredag mellom kl. 17.00 og 22.00 og følger skoleruta (skoletidsplan) for skoleåret.

1. mars = Søknadsfrist periodisk leie

Årlig søknadsfrist 1. mars for periodisk leie (langtidsleie for sesong høst/vår).

Kultur er ansvarlig for fordeling av periodisk leie (fast leie over et skoleår) i skolelokalene. For søknad om enkeltleie (korttidsleie) kontaktes den enkeltes skoles administrasjon.

For utlån/utleie av gymsaler og svømmebasseng, gå til sidene for utleie av idrettslokaler.

Kontaktinfo

 

Tilgjengelige skolelokaler til utleie

Det tas forbehold at skolene tilbyr en begrensning av lokaler.

Tilsyn

Enkelte skoler har fast tilsynsvakt som kan kontaktes ved behov for hjelp med tilgang, dører eller utstyr o.l. Tilsynsvaktene er også tilgjengelig for mobilt tilsyn på enkelte skoler. Se nedenfor.

Ved andre skoler kan leietaker få ansvar for eget tilsyn. Opplæring vil bli gitt av den enkelte skole.

Tilsynsvakter på skolene

Retningslinjer og priser