Utleie

Utleie av lokaler

Kultur har ansvaret for utleie av flere lokaler som kan leies til arrangementer, møter, konferanser og annet:

Fastsettelse av låne-/leiestatus

Lag og foreninger i Lørenskog kommune kan søke om redusert eller gratis leie av de anlegg Kultur har brukeransvaret for.

Ved spørsmål om ordningen, kontakt oss på tlf. 476 28 245 eller kulturstotte@lorenskog.kommune.no