Kulturlokaler

Lørenskog hus

Storstua i Lørenskog hus - Klikk for stort bildeStorstua i Lørenskog hus Christian Bell Lørenskog hus har flere lokaler egnet for konferanser, møter og kulturarrangementer.
Se mer info om Lørenskog hus.

Informasjon om utleie av Lørenskog hus:

Periodisk leie i Lørenskog hus: 

Søknadsfrist for sesongen høsten 2017/våren 2018 er 1. mars 2017.

Arrangører av publikumsarrangement kan levere inn bilde- og tekstmateriale til Lørenskog hus’ kulturprogram innen følgende frister:

  • Vårprogram: 15. november
  • Høstprogram: 15. mai

Sendes per e-post til chb@lorenskog.kommune.no

 

Kjenn samfunnshus

Kjenn samfunnshus - Klikk for stort bildeKjenn samfunnshus Christian Bell

Salen har plass til 250 sittende personer og 300 stående. Den passer derfor bra for alle typer store arrangement.

Søknadsfristen for å søke om periodisk leie for sesongen høsten 2017/våren 2018 er 1. mars 2017.

 

Aktivitetshuset Volt

Lokalene i aktivitetshuset Volt kan leies ut til ungdomsformål og kulturelle, kommersielle og private formål.Volt scene - Klikk for stort bildeVolt scene Volt

 

Kurland fritidshus

Kurland fritidshus kan leies til fødselsdager, møter og andre festligheter.Kurland fritidshus - Klikk for stort bildeKurland fritidshus

 

Lørenskog bygdemuseum

Lørenskog bygdemuseum har særpregede lokaler til leie både på Skårer gård og på Skulerudstua ved Losby. Skårer gård - Klikk for stort bildeSkårer gård Siri Adorsen Lokalene leies ut gjennom museet.

 

Fylkeskommunale lokaler

Frivillige organisasjoner kan få låne/leie fylkeskommunale lokaler i Akershus, herunder videregående skoler, til sin virksomhet.
Ny forskrift om dette ble vedtatt av fylkestinget i Akershus fylkeskommune 16. juni i år.

Informasjon om ordningen: Forskrift om utlån og utleie, søknadsskjema og utleiesatser kan hentes på 
www.akershus.no/Om-fylkeskommunen/Eiendommer/Utleie/ 

Fant du det du lette etter?