Utstyr og tjenester i Lørenskog hus - leiepriser 2020

  • Artistgarderober er inkludert i leieprisen.
  • Kortrabulanter er inkludert i leieprisen.
  • Alle møterom er utstyrt med projektor og lerret og dette er inkludert i leieprisen.
  • Sceneplattinger er inkludert i leieprisen, men må rigges av leietager selv med mindre annet er avtalt med kulturhuset.
  • Retningslinjer for utleie (PDF, 62 kB)
Flygelleie (inntil 6 timer)   2 300 kr (+ 1 800 kr for stemming)
Konsertpiano (inntil 6 timer)   1 500 kr (+ 1 800 kr for stemming)
Mobilt lydanlegg (liten eller stor, inntil 6 timer)   2 000 kr/3 800 kr + tekniker
Projektor og lerret (inntil 6 timer)   1 400 kr
Trådløse mikrofoner per dag   350 kr per stk. inkludert batterier
Leie av laptop per dag   650 kr
     
Tekniker lyd/lys   650 kr per påbegynte time
Servicepersonell (tilsyn/kulturhusvert/rigging)   550 kr per påbegynte time
Ekstraordinært renhold   650 kr per påbegynte time
Billettavgift   10 kr per billett*
20 kr per billett**
Bestilling av blomster   Påslag på 25 % av kjøpesum
     

* For leietagere som er innvilget gratis eller subsidiert leie.
** For ordinære leietagere.

Mat og drikke, samt utstyr som trengs i forbindelse med servering, bestilles fra kulturhuset til dagsaktuelle priser.

Leietakere som er innvilget gratis leie må likevel betale for lyd/lys, møterom med høy standard, billettavgift, annet utstyr og tjenester, og avbestillingskostnader.

Alle leietakere som leier lys-/lydpakke må leie minst en tekniker fra kulturhuset.

Avbestillingskostnader

Leietager må avbestille senest 30 dager før arrangementsdato. Avbestillinger som er senere enn 30 dager før arrangement belastes med 50 % av leiesummen. Avbestillinger som er senere enn 15 dager før arrangementsdato belastes med 100 % av leiesummen.