Skolelokaler

Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for utleie av skolelokaler i Lørenskog kommune.

Kultur har fått ansvaret for å fordele fast tid ved periodebestillinger (langtidsleie) i alle skolelokalene som inngår i ordningen.

Søknadsfrist for sesongen høsten 2020/våren 2021 er 1. mars 2021.
Sjansen for å få ønsket lokale blir mindre hvis man søker etter 1. mars. 
» Søknadsskjema for gymsaler og svømmehaller
» Søknadsskjema for øvrige skolelokaler

For info om gymsaler og svømmehaller, kontakt Morten Ingebretsen, tlf. 997 89 250
For info om øvrige lokaler, kontakt booking@lorenskog.kommune.no, tlf. 947 97 971

Lokaler som inngår i ordningen

Skole

Lokale

Tilsynsordning¹

Benterud Gymsal Mobilt tilsyn
Klasserom
Finstad Gymsal Mobilt tilsyn
Fjellhamar Gymsal Fast tilsyn
Svømmehall
Samlingssal (3. etasje)
Klasserom
Fjellsrud Gymsal Mobilt tilsyn
Kantine
Hammer Gymsal Mobilt tilsyn
Kjenn Gymsal Fast tilsyn
Auditorium
Torget
Klasserom
Kurland Gymsal Mobilt tilsyn
Luhr Gymsal Mobilt tilsyn
Samlingssal
Løkenåsen Samlingssal Mobilt tilsyn
Rasta Gymsal Mobilt tilsyn
Solheim Gymsal Mobilt tilsyn
Musikkrom
 
¹ Oppvekst og utdanning tar sikte på at det skal være fast tilsyn på skolene som har størst bruk utenom åpningstid (Fjellhamar og Kjenn) og mobilt tilsyn på de øvrige. Tilsynet beskrevet her er p.t. ikke endelig bestemt.