Næringsplan 2019 - 2022

Lørenskog kommune vedtok i mars 2019 sin første næringsplan for årene 2019-2022.

På bakgrunn av føringer i Kommuneplan 2015-2026, informasjon hentet fra regionale analyser og en lokal spørreundersøkelse har man kommet frem til følgende seks satsingsområder:

  • Næringsaktiv kommune
  • Samarbeid, nettverk og møteplasser
  • Levende sentrum og tettsteder
  • Innovasjon og entreprenørskap
  • Fremtidsrettede, bærekraftige og arealeffektive arbeidsplasser
  • Samfunnsansvar – inkludere fler i arbeidslivet

Lørenskog kommune skal være en fremtidsrettet, attraktiv og mangfoldig næringskommune og planen inneholder en handlingsplan med forslag til 26 forskjellige tiltak utover en 4 års periode.

Les hele Næringsplan 2019-2022 (PDF, 3 MB)