Næringspuls - lokal spørreundersøkelse for næringslivet

Næringspuls er et verktøy som Lørenskog kommune har utviklet for å gjøre en analyse av næringslivet i kommunen. Målet er å kartlegge muligheter og utfordringer samt om man er villig til å anbefale andre å etablere virksomhet i kommunen. I det private næringslivet blir dette sett på som en sterk indikator på lojalitet, som igjen er viktig med tanke på utvikling og vekst.

Metoden består av tre deler:

  • Digital spørreundersøkelse
  • Dybdeintervju
  • Workshop

I 2018 ble den digitale undersøkelsen sendt ut til 80 virksomheter, hvorav 40 responderte. 50 % er en høy svarprosent. Det ble gjennomført tolv dybdeintervjuer med utvalgte bedrifter og det ble gjennomført en workshop med syv bedrifter.

Spørreundersøkelsen vil bli sendt ut årlig for å avdekke om kommunen er på riktig vei med tanke på målene som er satt.

Les hele Næringspuls 2018 (PDF, 977 kB)

Ønsker du å svare på neste års spørreundersøkelse samt motta relevant næringsinformasjon?

Legg inn din kontaktinfo her.