Fakturainformasjon til næringsdrivende

Fakturainformasjon til næringsdrivende i Lørenskog kommune

Fakturainformasjon til næringsdrivende

Skal du sende faktura til Lørenskog kommune?

Lørenskog kommune ønsker å motta alle leverandørfakturaer i EHF format.

Elektronisk handelsformat (EHF)

Lørenskog kommune mottar hvert år over 40 000 fakturaer som skal behandles. For å få en raskere og sikrere behandling av fakturaene ønsker vi at alle fakturaer sendes i EHF format. Dette sikrer også at faktura kommer frem til oss. Det er dessverre alltid en utfordring med faktura som sendes i papirformat.

Alle som kan motta faktura i EHF format er registrert i ELMA registeret. På nettsiden til Difi finner dere også god informasjon om hvordan man kan sende en elektronisk faktura uten å ha regnskapssystem som kan utføre oppgaven. Se hvem som tilbyr WebFakturaportal, dvs kan videresende et dokument til mottaker via et aksesspunkt.

Fakturaadresse til Lørenskog kommune

Lørenskog kommune

v/<navn på virksomhet>

Postboks 304

1471 Lørenskog

EHF referanse: 9908:842566142

Hvordan merke faktura med riktig referanse

For en raskere behandling av fakturaer som vi mottar, ønsker vi at alle fakturaer merkes med profiler slik at vårt regnskapssystem rask fanger opp hvor faktura skal sendes til behandling.

Faste profiler som påføres faktura bør være avtalt med vårt regnskapskontor før det påføres, slik at vi har opprettet samme profil i vårt system.

Foreligger det ingen avtale om bruk av profil, er det viktig at vår referanse fremkommer på faktura. De som bestiller varer og tjenester i Lørenskog kommune skal oppgi en referanse som skal påføres faktura.

Ta kontakt med oss for å avtale bruk av profil - send e-post til regnskap@lorenskog.kommune.no  

Krav til faktura som sendes til Lørenskog kommune

For at kommunen skal betale mottatt faktura, er det viktig at kravene til faktura følger Bokføringsforskriften §5-1. Det finnes unntak som følger andre paragrafer i Bokføringsforskriften, er du i tvil om hvilken paragraf som gjelder ditt selskap - sjekk med Skatteetaten. Se også informasjon på Altinn.

Rapportering av næringsdrivende

Lørenskog kommune rapporterer hvert år alle som har mottatt betaling fra kommunen gjennom året. Dette gjelder alle som ikke har organisasjonsnummer, men som har mottatt betaling - er du en av de, vil du motta ligningsoppgave ved årets slutt.

Også de som har organisasjonsnummer men som er enkeltmannsforetak skal rapporteres inn.

Samtidig som brevene sendes ut sendes det også en fil til Altinn slik at tallene automatisk fylles ut i din selvangivelse. Ønsker du mer informasjon, se Skatteetaten.

Ønsker du å få tilsendt kontoutdrag?

Ønsker du å få tilsendt kontoutdrag ved årets slutt kan du ta kontakt med oss på e-post regnskap@lorenskog.kommune.no

Vi fører regnskap for flere selskap

Vi kan ta i mot faktura i EHF format i følgende selskap:

Lørenskog kirkelige fellesråd
organisasjonsnummer 976 986 660

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV)
organisasjonsnummer 992 110 996

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRA)
organisasjonsnummer 892 110 972

Romerike krisesenter IKS
organisasjonsnummer 997 597 575

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS)
organisasjonsnummer 898 704 262

Andre ofte stilte spørsmål

Har sendt faktura, men ikke mottatt betaling 

Kan purring sendes på e-post?

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til oss:
ta kontakt på e-post regnskap@lorenskog.kommune.no
ta kontakt på telefon 67 93 40 70