Næringsfakta

Klikk for stort bildeBefolkning

Lørenskog har 40 000 innbyggere.

Arbeidsplasser

I 2017 hadde Lørenskog 20 720 arbeidplasser, 55 % private og 45 % offentlige. 69,82 % av befolkningen i Lørenskog mellom 15 og 74 år var sysselsatt, mens tilsvarende andel på landsbasis var 66,45 %.

Pendling

69,3 % av alle som bor i Lørenskog og har en jobb, pendler ut av kommunen, og 70,7 % av arbeidsplassene har en arbeidstaker fra en annen kommune.

Dette viser at arbeidsmarkedet i Lørenskog henger godt sammen med arbeidsmarkedet utenfor kommunen.

Private og offentlige aktører

Det er per november 2018 registrert cirka 1000 private bedrifter i Lørenskog med fra 1 ansatt og oppover. Cirka 60 % har mellom 1 og 4 ansatte, og 30 % har mellom 5 og 19 ansatte. Det vil si at en betydelig andel er enkeltpersonforetak og små/mellomstore bedrifter.

Store aktører er blant annet Ahus, Lørenskog kommune, Posten Norge AS, Østlandsterminalen, Coca-Cola European Partners Norge AS, Elkjøp Norge AS, Apotek 1 Gruppen AS og Bertel O. Steen AS.

Det er to kjøpesentre i Lørenskog lokalisert i hver sin ende av Skårersletta, Metro og Triaden  Lørenskog Storsenter. Vinteren 2020 åpner Snøporten/SNØ som vil bli et av verdens største innendørs vintersportsanlegg, som man på sikt antar vil bidra med cirka 2000 arbeidsplasser.

Arbeidsmarkedet i Lørenskog er per i dag dominert av

• handel og service

• transport- og lagervirksomhet

• offentlig tjenesteyting og forvaltning