Næringsutvikling

Kommunens næringspolitikk skal konsentreres mot hvordan Lørenskog kan gjøres mer attraktiv for lokalisering av nye bedrifter og arbeidsplasser med særlig vekt på kunnskapsbedrifter. Det vil være viktig med en klarere profilering av kommunens fortrinn.


I tillegg er målsetningen at Lørenskog kommune skal:
- legge vekt på å få en mer variert sammensetning av
arbeidsplasser enn i dag
- videreutvikles og framheves som et attraktivt bo-, utdannings-
og arbeidssted
- ha full egendekning av arbeidsplasser
- videreutvikle og framheve kommunens kvaliteter innen kultur,
miljø og friluftsliv
- tiltrekke seg virksomheter som kan bidra til utvikling av
kommunens infrastruktur

For å nå disse målene vil Lørenskog kommune:
- Utvikle samarbeidet med næringslivet
- Være en aktiv tilrettelegger for næringslivet
- Profilere Lørenskogs kvaliteter
- Gjennom kommunens overordnede arealplanlegging legge til rette for næringslivet og knytte lokaliseringen av arbeidsplasser tettere opp til kollektivtransport
Avdeling for strategi og samfunnsutvikling  har en viktig rolle å spille i utviklingen av næringslivet i Lørenskog kommune.

Det er vedtatt en strategisk næringsplan for Nedre Romerike som også omfatter Lørenskog kommune.

Fant du det du lette etter?