Tilskudd til næringslivet i Lørenskog - nyskaping og omstilling

Klikk for stort bildeMange virksomheter i Lørenskog opplever nå omsetningsnedgang som følge av tiltakene for å begrense spredningen av Covid-19. For å stimulere eksisterende eller nye bedrifter og enkeltpersonforetak med forretningsadresse i Lørenskog til nyskaping og omstilling lanserer kommunestyret i Lørenskog en tilskuddsordning for næringslivet i Lørenskog. 


Tilskuddet skal stimulere eksisterende eller nye bedrifter og enkeltpersonforetak med forretningsadresse i Lørenskog til nyskaping og omstilling, utvikle enkeltvirksomheter, eller til samarbeidsprosjekter mellom ulike virksomheter og næringslivsnettverk i Lørenskog.  

Hva kan det søkes om tilskudd til? 

 • Nyskaping og omstilling 
 • Å teste ut nye måter å selge produkter eller tjenester på for å sikre inntekt i dagens situasjon 
 • Til å utnytte lokale ressurser  
 • Utvikling av enkeltvirksomheter  
 • Samarbeidsprosjekter mellom ulike virksomheter og nettverk. 
 • Det kan ikke søkes om tilskudd til tradisjonell handelsvirksomhet, betjening av gjeld eller ordinær drift.  

Hvem kan søke om tilskuddsmidler? 

Alle bedrifter, næringsvirksomheter og enkeltmannsforetak med adresse i Lørenskog kan søke om tilskuddsmidler. Små og mellomstore bedrifter vil bli prioritert.

Når er søknadsfristen? 

Det er to søknadsfrister for tilskudd. Den første er 27. mai med utbetaling i juni. Den andre vil være til høsten. Det vil tildeles totalt inntil 1,5 millioner kroner i hver av de to søknadsrundene. 

Hvor mye kan det søkes om? 

Tiltaket har en ramme på 3 millioner kroner og tilskuddene tildeles av formannskapet basert på en administrativ tilrådning. Maksimalt tilskudd per bedrift/foretak er 150 000 kr. 

Når utbetales tilskuddet? 

Utbetaling skjer umiddelbart etter tildeling i formannskapet 25. juni for den første tildelingen. 

Er det krav til rapportering? 

Ja, det er det. I hvert enkelt tilsagnsbrev angis rapporteringskrav tilpasset tiltakets tidsplan og øvrige relevante forhold. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt dersom midlene brukes til andre formål enn forutsatt eller ikke benyttes innen 1 år.  

Hva må søknaden inneholde? 

 • Organisasjonsnummer 
 • Bedriftens navn og kontaktperson 
 • Beskrivelse av bedriften 
 • Prosjektbeskrivelse 
 • Beløp det søkes om 
 • Budsjett og tidsplan 

Hva er tildelingskriteriene? 

Ved tildeling vil følgende kriterier vektlegges: 

 • Idéens evne til nyskaping og omstilling 
 • Gjennomføringsevne  
 • Realistisk tidsplan og budsjett  
 • Miljømessig bærekraft  
 • Etisk forsvarlighet 
 • Enkeltpersonforetak, små og mellomstore bedrifter prioriteres

Hvordan søke? 

Du søker digitalt via dette skjemaet: Søknad om tilskudd til nyskaping og omstilling 

Hvis du ønsker å lagre utfyllingen av skjemaet underveis kan du logge deg inn med ID-porten eller epost.

Har du spørsmål om tilskuddsordningen ta kontakt med oss på telefon 67 93 40 00