Tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet

Det er innført flere tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet.

Det betyr endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister.

Oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter

Informasjon fra Skatteetaten

Tiltak for næringslivet fra Viken fylkeskommune

Letter næringslivets tilgang til Innovasjon Norges samlede rammer 

Er foretaket ditt pålagt å stenge av staten, kan du søke om tilskudd nå fra kompesasjonsordningen for næringslivet.

Andre foretak med vesentlig omsetningsfall som følge av koronasituasjonen kan søke fra 20. april.

Kompensasjonsguide til kriserammede bedrifter

Som en oppfølging av informasjonen som ble sendt ut til bedrifter i Lørenskog forrige uke har vi laget en informasjonsfilm om hvor du finner mer informasjon og hvordan bedrifter/næringslivet som er rammet går fram for å søke kompensasjon for bortfall av inntekter/omsetning. 

Filmen er delt opp i kapitler så du lett kan navigere til de temaene som er aktuelle for deg.