Natur og miljø

Klikk for stort bilde colourbox.com

På disse sidene finner du informasjon om miljøarbeidet i Lørenskog kommune.

Lørenskog kommune har vedtatt å arbeide for en bærekraftig utvikling og bruke "føre var" prinsippet i all kommunal planlegging. Vi jobber også for å minske utslipp og bidra til å oppfylle nasjonale utslippsmålsettinger.

Ved å følge linkene under kan du lære mer om hvordan miljøarbeidet i Lørenskog foregår: