Avfallshåndtering

Det interkommunale selskapet Romerike Avfallsforedling (ROAF) sørger for innhenting av husholdningsavfall fra Lørenskog. Administrasjonen i ROAF har tilhold ved Bøler avfallsdeponi på Skedsmokorset.

Les om avfallssorteringen

ROAF har opplysninger om størrelse på avfallsbeholdere samt eksisterende ordninger for innsamling av papir, glass, batterier, klær og spesialavfall.

ROAF-Takk-for-maten-Lorenskog - Klikk for stort bilde Dersom du har spørsmål kan du kan kontakte ROAF:

Telefon: 07623
E-post: firmapost@roaf.no.


Her er noen nyttige bestillingsskjemaer:

Manglende tømming
Større papirbeholder
Ødelagt avfallsbeholder

Dersom du ønsker en større avfallsbeholder kan du ringe oss på telefon 67 93 42 00 eller sende en e-post til postkommunalteknikk@lorenskog.kommune.no

Trenger du flere grønne poser?

Da kan du knyte en grønn pose på restavfallsbeholderen din ute og renovatøren legger igjen en rull med poser ved neste tømming av restavfallsbeholderen (gjelder de som har beholder med to hjul).

Borettslag og sameier vil får utdelt poser "på døra" 1 - 2 ganger per år.

Du kan også få tak i flere grønne poser på alle ROAFs gjenvinningsstasjoner, hos Miljøbilen, på rådhuset eller i Fjellhamarveien 51.

Ekstra sekk - lettvint og rimelig

Dersom du av og til har mer restavfall enn du får plass til i avfallsbeholderen, kan du kjøpe ROAFs ekstrasekk. Denne sekken selges på:

  • Lørenskog gjenbruksstasjon (ved Ragn-sells)
  • Statoil Fjellhamar v/brannstasjon
  • Statoil v/Lørenskog stasjon
  • Fjellhamarveien 51 (kommunalteknikk 2 et.)
  • Hasselveien 6 (rådhuset)


Sekken er merket med "Ekstrasekk" og koster for tiden kr. 50,-. Denne prisen inkluderer sekkekostnad, innsamling og behandling av avfallet. Ekstrasekken settes fram på tømmedagen sammen med restavfallsbeholderen.

Hageavfall kan leveres gratis på Skedsmo gjennvinningsstasjon. Dette gjelder kun rent hageavfall fra private husholdninger.

Hentetider for papir

På ROAFs sider finner du oversikt over hentetidspunkt for papp og papir.

Les mer:
Priser på renovasjonsdunker (DOC, 94 kB) 
Ofte stilte spørsmål om gebyerer
Renovasjonsforskrift (PDF, 22 kB)
Har du nettopp flyttet?
Gjennvinningsstasjoner
ROAF utvider åpningstider

 

Fant du det du lette etter?