Fallvilt/viltpåkjørsler

Hvis du finner et skadet eller dødt dyr (vilt eller kjæledyr)

Kontaktes politiet på telefon: 67913800 (dagtid) eller 02800 (hele døgnet).

  •  
  • Finner du en skadet fugl: Politiet (som så kontakter oppsynsmennene i kommunen).
  • Finner du skadet eller påkjørt vilt: Politiet (som så kontakter oppsynsmennene i kommunen).
  • Finner du et skadet eller påkjørt kjæledyr: Politiet.
  • Finner du dødt vilt: Politiet.
  • Finner du et dødt kjæledyr: Politiet.

 

 

Ansvarlig for viltforvaltningen er Regionkontor Landbruk