Fiske, fangst og akvakultur

Ønsker du å drive med fiskekultivering i vassdrag? Har du kanskje gode prosjekter som du kan søke viltfondsmidler til?

Det er mulig å søke kommunen om midler. Mer informasjon finner du på disse sidene.

Snarvei: Fiskeavgift,

Hvor får jeg kjøpt fiskekort?

Du kan kjøpe fiskekort til de fleste vann og vassdrag i Norge via SMS. Det er Statskog som med Norgeskortet har denne ordningen. Kortet gjelder fiske med stang eller håndsnøre etter innlandsfisk i vann og vassdrag på statsgrunn, unntatt statsallmenning i Sør-Norge.

På privat grunn er det grunneieren som har retten til fiske. Det betyr at du må ha løyve fra grunneieren for å fiske. Mange grunneiere selger fiskekort, og med dette har du lov til å fiske. På nettsiden inatur.no kan du kjøpe fiskekort til mange vann og vassdrag.

Er du over 16 år og vil fiske laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag, må du betale fiskeravgift til staten før du kan løse fiskekort. Barn og ungdom under 16 år har rett til å fiske gratis. Les mer om det i lov om laksefisk og innlandsfisk m.v.