Luftforurensning

I Lørenskog finnes målinger for radon, svevestøv og klimagasser.

Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. I uteluft er det normalt lite radon og helsefare oppstår først når gassen kommer i innemiljøet.

Radonkonsentrasjonen kan variere fra hus til hus. Det er først ved måling i den enkelte bolig det kan avgjøres om boligen har et radonproblem.Vi vil derfor anbefale alle huseiere om å gjennomføre radonmålinger. Strålevernforskriften stiller krav til at alle utleieboliger har tilfredsstillende radonnivåer. For å finne ut av dette må man gjennomføre radonmålinger.

I 2000 - 2001 ble det gjennomført omfattende radonkartlegging i Lørenskog kommune. Resultatene finnes her:

Radonrapport for Lørenskog 2000-2001 (PDF, 642 kB)

Angående radonmålinger, så anbefaler ikke kommunen lengre noen firma for målinger, men informasjon om radon og også råd om målinger, finnes hos Statens strålevern: http://www.nrpa.no/radon