Grønn mobilitet

Hva skal til for at du lar bilen stå litt oftere? Og at du heller velger å gå, sykle, ta buss eller tog?

Grønn mobilitet er miljøvennlige måter å reise på. Vi ønsker at det skal være enkelt og trygt å komme seg rundt i Lørenskog ved å gå, sykle eller reise kollektivt. Da må det være kortest mulig til det du trenger, bussen må gå dit du skal ofte nok og det må være raskt og hyggelig å gå eller sykle. Når du må bruke bil, vil vi at den skal være miljøvennlig og at flere tar turen sammen.

Vi har laget et forslag til plan for grønn mobilitet om hva vi sammen kan gjøre for å komme oss rundt mest mulig miljøvennlig. Klarer vi det blir det mindre forurensning og støy, hyggeligere å gå og sykle og bedre plass for de som må kjøre bil. I tillegg er det bra for folkehelsa.

Les mer om planen her: www.planforgrønnmobilitet.no