Hva er Grønt Flagg?

Klikk for stort bilde

Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler og videregående skoler. 

Grønt Flagg i Norge er del av den internasjonale Eco-Schools ordningen som eies og drives av Foundation for Environmental Education (FEE). Se hjemmesiden http://fee.no/

Formålet med Grønt Flagg er å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. Grønt Flagg er et virkemiddel for å innføre miljøledelse, og en drivkraft for miljøundervisning. Skolene og barnehagene organiserer miljøarbeidet og jobber med miljøprosjekter innen ulike miljøtemaer i henhold til miljøhandlingsplaner.  

Sertifiserte skoler og barnehager får rett til å heise det grønne flagget, og får et miljøsertifikat til å henge på veggen. Sertifiseringen gjelder for ett år av gangen. Hvert år må det derfor sendes inn søknad om fornyet sertifisering. Dette sikrer kontinuitet i miljøarbeidet.

Siden oppstarten i april 2011 er det 11 kommunale barnehager som er sertifisert, kun to mangler. Det er en privat barnehage som er sertifisert og en til en i gang. Det er nå 3 sertifiserte skoler og 5 skoler i gang for å bli sertifisert. (tallene er for  oktober 2019).

Lørenskog kommune bistår skoler og barnehager i Grønt Flagg arbeidet og med sertifiseringen. Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med May Sommerud  på epost masomm@lorenskog.kommune.no

Grønt Flagg i Lørenskog - bakgrunnsinformasjon