Kommunen tilbyr parseller for hagedyrkning

Har du grønne fingre og et ønske om å dyrke jorda og høste din egen mat, men mangler egen hage? Nå kan du dyrke poteter, sukkererter, blomster eller andre vekster på kommunens arealer.

Lørenskog kommune ønsker å legge til rette for at folk som ikke har egen hage skal kunne dyrke egne vekster. Vi har derfor satt av arealer til parsellhager flere steder i kommunen, på Finstad, Sørli, Vallerud, Fjellhamar, ved Fredheim skole, Kurland og Bårlibråten. Nærmere plassering finner du i kartet områder for urban dyrking i Lørenskog.

Vi har parseller av ulik størrelse og du bestemmer selv hva du ønsker å dyrke der. Du må selv organisere parsellhagene og gjøre avtale med kommunen.

Enkeltpersoner, faglag, organisasjoner eller foreninger kan søke om å få parseller, og det koster 4 kroner per kvadratmeter per år å leie arealet.

Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du er interessert i å leie et areal for urban dyrking.

Fakta: En parsellhage er et dyrkingsareal som er delt inn i flere mindre parseller som leies ut til folk som ønsker å dyrke grønnsaker og vekster.