Omsorg, trygd og sosiale tjenester

Tjenestene organiseres og utøves av helse-, omsorgs-, og mestringstjenesten og Nav.

Direktør Gry Røste er ansvarlig for helse-, omsorgs-, og mestringstjenesten.

Klikk for stort bilde

Vi yter tjenester til yngre og eldre mennesker med fysisk eller psykisk sykdom eller utviklingshemming: