Omsorg, trygd og sosiale tjenester

Tjenestene organiseres og utøves av helse- og omsorgssektoren og Nav.

Kommunaldirektør Gry Røste er ansvarlig for helse- og omsorgssektoren.

Omsorg, holde hender-illustrasjonsfoto-colourbox.com - Klikk for stort bilde

Vi yter tjenester til yngre og eldre mennesker med fysisk eller psykisk sykdom eller utviklingshemming:

 • institusjonsopphold (sykehjem)
 • hjemmesykepleie
 • praktisk bistand (hjemmehjelp) og opplæring i hjemmet
 • rehabilitering
 • omsorgsbolig
 • råd, veiledning og støtte for å mestre dagliglivet
 • botilbud til utviklingshemmede
 • avlastning
 • omsorgslønn
 • støttekontakt
 • dagsenter
 • matombringing
 • trygghetsalarm
Fant du det du lette etter?